maandag 27 mei 2019

Inleiding


D E    E M M A S T R A A T    F I L E S 

verzuiling en ontzuiling van de openbare bieb


Inleiding


de wortels van de OBA
Van 1930 tot 1970 bestonden in Amsterdam de Rooms-Katholieke Openbare Leeszaal en Bibliotheek (RKOLB) en de (niet-confessionele) Openbare Leeszaal en Bibliotheek (OLB) naast elkaar. In dat jaar fuseerden deze twee instellingen. Het resultaat kreeg de naam Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA).
Over de wording van de OLB vanaf 1919 is veel geschreven. Maar hoe zit het met die andere voorloper van de OBA, de RKOLB? Hierover is veel minder bekend.gouden vondst
Op een dag in 2005 viste iemand een mapje met papieren uit een kliko in de Stadionbuurt in Amsterdam-Zuid.
Dit mapje belandde thuis op mijn bureau. Een onooglijk vod, maar wat een opzienbarende schat bleek erin te zitten! Die schat bestond uit foto’s, handgeschreven, getypte, doorgeslagen en gedrukte teksten, krantenartikelen en nog meer. Nader onderzoek leerde dat ze vrijwel alle betrekking hadden op de RKOLB. Kennelijk waren ze ooit met dit doel verzameld en bewaard. Ze bestrijken een periode van een halve eeuw.

Deze papieren leren ons veel over de oprichting van deze rooms-katholieke bibliotheek in 1930, de bloei, en de uiteindelijke fusie met de OLB, die 36 jaar later aanving. Ook geven ze een heel aardig inkijkje in de dagelijkse gang van zaken op het oudste filiaal van de RKOLB.de Emmastraat Files
We spreken over de Emmastraat Files, zoals ze in kleine kring inmiddels bekend staan. De afgelopen jaren is er her en der al mondjesmaat materiaal uit gepubliceerd. Ook zijn er een paar citaten terechtgekomen in het prachtboek Amsterdammers en hun bibliotheek (2019) van Joosje Lakmaker en Elke Veldkamp.

De komende tijd ga ik op ontdekkingsreis in de Emmastraat Files. Mijn ontdekkingen zet ik hier op dit blog, in diverse afleveringen. Veel van deze documenten zijn uniek, en nimmer elders gepubliceerd. Ik streef geen volledigheid na noch probeer ik te voldoen aan een hoge graad van wetenschappelijkheid; het bevredigen van mijn nieuwsgierigheid staat voorop. 
Ook nieuwsgierig? Bovenaan deze pagina kun je je abonneren op nieuwe afleveringen van dit blog.Tenzij anders vermeld maken de foto’s, brieven en drukwerken in de volgende afleveringen deel uit van de Emmastraat Files, voortaan EF.

Volgende aflevering hier.